top of page

                                        Aqua Z ZIELONEJ
                                                        ur. 11.09.2021
                                             blenheim
                          m. Avia POTOMNE  o. Aro MIMISIOWA DOLINA
                                                                            suka hodowlana

Badania genetyczne:
Episodic Falling ( Zespół Epizodycznego Upadania)
Wynik badania : genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie BCAN uznawanej za przyczynę Episodic Falling
Dry Eye Curly Coat Syndrome (CCS) ( Syndrom Suchego Oka i Kręconej Sierści)
Wynik: genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie FAM8 3H uznawanej za przyczynę DECCS
MD (Dystrofia mięśniowa)   Wynik : Genotyp żeński X(N)/X(N), genotyp męski X(N)/Y
Interpretacja:
Badany pies posiada homozygotycznie prawidłowy allel. Pies nie jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za CKCS-MD w genie dystrofiny 

bottom of page