top of page

                                         Dora GOLDSTAR ( Nikita)
                                                       ur. 07.09.2021
                                                                               tricolor
                                                              m. Bajka SAGITTA o. NICKY z ŚWIAT  ROZKOSZY
                                                                            suka hodowlana

Badania genetyczne:
Episodic Falling ( Zespół Epizodycznego Upadania)
Wynik badania : genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie BCAN uznawanej za przyczynę Episodic Falling
Dry Eye Curly Coat Syndrome (CCS) ( Syndrom Suchego Oka i Kręconej Sierści)
Wynik: genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie FAM8 3H uznawanej za przyczynę DECCS
MD (Dystrofia mięśniowa)   Wynik : Genotyp żeński X(N)/X(N), genotyp męski X(N)/Y
Interpretacja:
Badany pies posiada homozygotycznie prawidłowy allel. Pies nie jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za CKCS-MD w genie dystrofiny

bottom of page