Gordon Potomne
                                       
domowo Messi
                                                                 ur.20.10.2021


                                   reproduktor

Badania genetyczne:
Episodic Falling ( Zespół Epizodycznego Upadania)
Wynik badania : genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie BCAN uznawanej za przyczynę Episodic Falling
Dry Eye Curly Coat Syndrome (CCS) ( Syndrom Suchego Oka i Kręconej Sierści)
Wynik: genotyp N/N
Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie FAM8 3H uznawanej za przyczynę DECCS
MD (Dystrofia mięśniowa)   Wynik : Genotyp żeński X(N)/X(N), genotyp męski X(N)/Y
Interpretacja:
Badany pies posiada homozygotycznie prawidłowy allel. Pies nie jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za CKCS-MD w genie dystrofiny
Mielopatia degeneracyjna exon 2
Wynik: genotyp N/DM
Interpretacja:
Badany pies  jest heterozygotycznym  nosicielem czynnika wysokiego ryzyka w exonie 2 w obrębie genu SOD1 uznawanego za czynnik predysponujący w kierunku mielopatii degeneracyjnej