top of page

       Avia POTOMNE
        ur.14.02.2020
       blenheim
             o. Hultaj z Klanu Złośnicy
             m. Victoria POTOMNE

     
       suka hodowlana


 

Badania genetyczne:
Episodic Falling ( Zespół Epizodycznego Upadania)
Wynik: genotyp N/N

Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie BCAN uznawanej za przyczynę Episodic Falling
Dry Eye Curly Coat Syndrome (CCS) ( Syndrom Suchego Oka i Kręconej Sierści)
Wynik: genotyp N/N

Interpretacja: Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem mutacji w genie FAM8 3H uznawanej za przyczynę DECCS
MD (Dystrofia mięśniowa)   Wynik : Genotyp żeński X(N)/X(N), genotyp męski X(N)/Y
Interpretacja:
Badany pies posiada homozygotycznie prawidłowy allel. Pies nie jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za CKCS-MD w genie dystrofiny

Mielopatia degeneracyjna exon 2
Wynik: genotyp N/N

Interpretacja:
Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem czynnika wysokiego ryzyka w exonie 2 w obrębie genu SOD1 uznawanego za czynnik predysponujący w kierunku mielopatii degeneracyjnej

20201129_112942_resized.jpg
bottom of page